Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grucznie

Historia szkoły

        Historia szkoły w Grucznie jest ściśle powiązana z historią naszego regionu.                  Z dokumentu wizytacji biskupiej z roku 1819 wynika, że w Grucznie w tym czasie były dwie szkoły: katolicka i ewangelicka. Po odzyskaniu niepodległości do roku 1939 w naszej miejscowości także były dwie szkoły: polska i niemiecka.   

Sytuacja zmieniła się po zakończeniu II wojny światowej. We wstępie wiadomości kronikarskich zapisano: „...Bogu na Chwałę Młodzieży na pożytek, by osiągnęła, jak najlepszą wiedzę, by osiągnęła jak najlepsze wychowanie, pamiętnego dnia 13 lipca 1947 roku dokonano uroczystego poświęcenia naszej szkoły, w której do 1945 roku kształciło się  i wychowywało plemię hitlerowskie, gnębiciele ludności polskiej...”

         Z biegiem lat wzrastała liczba uczniów, a co za tym idzie zatrudniono kolejnych nauczycieli, np. w roku szkolnym 1953/54 było 278 uczniów, a uczyło ich już dziewięciu nauczycieli.

         W szkole zawsze istniały koła zainteresowań, organizowano okolicznościowe przedstawienia i wycieczki.

         W roku szkolnym 1955/56 oddano do użytku budynek szkolny z salą gimnastyczną przy ulicy Chełmińskiej. Od tej pory uczniowie uczyli się w dwóch budynkach.

         Warunki lokalowe przestały spełniać określone normy, dlatego w kwietniu 1998 roku podjęto decyzję o zorganizowaniu przetargu na projekt nowego segmentu szkoły. 
W 1999 roku dzięki poczynaniom pani dyrektor mgr Małgorzaty Guziewicz rozpoczęto prace budowlane, a 24 marca 2000 roku odbyła się uroczystość otwarcia nowej szkoły. 


Logo SP Gruczno
Logo SP Gruczno

metryczka


Wytworzył: Marcin Andryanczyk (5 czerwca 2019)
Opublikował: Marcin Andryanczyk (6 czerwca 2019, 02:55:02)

Ostatnia zmiana: Marcin Andryanczyk (6 czerwca 2019, 03:34:00)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6571